October 23, 2019

Nowy samochód – leasing czy kredyt?

Zakup samochodu osoba fizyczna może sfinansować na wiele różnych sposobów. Można na ten cel przeznaczyć oszczędności i po prostu kupić auto za gotówkę, ale też istnieje opcja finansowania zewnętrznego zakupu pojazdu, m.in. kredytem lub za pośrednictwem leasingu konsumenckiego. Sprawdźmy, czy lepszym rozwiązaniem będzie zakup samochodu w leasingu, czy na kredyt w banku?

Na czym polega leasing samochodu dla osoby prywatnej?

Najczęściej w kontekście leasingu mówimy o finansowaniu zakupu pojazdów dla przedsiębiorców, ale firmy leasingowe oferują swoje usługi finansowe również dla osób prywatnych. Mówimy wówczas, że realizowany jest leasing konsumencki, nazywany też leasingiem prywatnym. To rodzaj umowy cywilnoprawnej podpisywanej pomiędzy firmą leasingową (leasingodawcą), a klientem prywatnym, czyli osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Mechanizm leasingu opiera się na dzierżawie przedmiotu, np. pojazdu w całym okresie finansowania.
Leasingodawca otrzymuje w zamian za oddanie do dyspozycji leasingobiorcy określonego przedmiotu leasingu, wynagrodzenie w postaci rat leasingowych. Firma leasingowa kupuje samochód i dzierżawi go na określonych zasadach konsumentowi, a ten może z niego korzystać na ustalonych zasadach. Do dnia ostatecznej spłaty zobowiązania klient nie będzie właścicielem pojazdu – na koniec okresu leasingu może go wykupić lub przejmuje go za przysłowiową złotówkę.

Leasing dla osoby fizycznej – jakie warunki trzeba spełnić?

Kiedy już wiemy, na czym polega właściwie leasing samochodu dla osoby prywatnej, dobrze jest się dowiedzieć, kto z takiej opcji może skorzystać? To rozwiązanie finansowe przeznaczone dla osób fizycznych, które mają dobrą zdolność kredytową oraz wkład własny w pożądanej przez firmę leasingową wysokości. Wkład ten nazywany jest czynszem inicjalnym i zwykle wynosi do kilkudziesięciu procent wartości przedmiotu leasingu.

Co wybrać: kredyt samochodowy czy leasing dla osoby fizycznej?

Leasing dla osoby prywatnej konkuruje na rynku finansowania zakupu pojazdów z kredytem samochodowym. Kredyt jest celowym zobowiązaniem, z którego środki należy wydatkować na zakup samochodu, motoru itp. Banki w celu minimalizacji ponoszonego przez siebie ryzyka kredytowania wymagają od klientów zabezpieczeń spłaty kredytu. Najczęściej jest to przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy, depozyt karty pojazdu, a także cesja praw z umowy ubezpieczenia AC.
W przypadku kredytu samochodowego klient musi spełnić z reguły wyższe wymagania dotyczące wysokości zdolności kredytowej. Zostanie sprawdzony również w bazach BIK, co niekoniecznie jest realizowane przy leasingu konsumenckim. Za to przez okres kredytowania to kredytobiorca jest właścicielem pojazdu. Bardzo często w leasingu dla osób prywatnych ustalany jest limit kilometrów, a jego przekroczenie skutkuje naliczaniem dodatkowych opłat. Przy kredycie tego nie ma, ale za to ma on wyższe koszty wstępne m.in. koszty prowizji za przystąpienie do zobowiązania, składki ubezpieczeniowe itp. W leasingu wnoszona jest tylko opłata wstępna.

Trudno powiedzieć, czy leasing konsumencki będzie lepszy od kredytu samochodowego i na odwrót. Wszystko zależy od indywidualnych oczekiwań osoby, która kupuje samochód do celów prywatnych.

Nowy samochód – leasing czy kredyt?
Oceń ten post
Poprzedni «
Następny »